Voorwaarden

De informatie die wordt aangeboden op de website van Dommelsche Watermolen BV is met grote zorg samengesteld. Dommelsche Watermolen BV kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

Dommelsche Watermolen BV streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen'aansprakelijkheid worden aanvaard. De intellectuele eigendomrechten van deze site komen aan Dommelsche Watermolen BV toe. Gebruik van informatie op deze site, in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dommelsche Watermolen BV.